Juridische verklaring

De toegang tot en het gebruik van deze site zijn onderworpen aan de volgende voorwaarden en bepalingen:

U kunt deze website bezoeken als tijdverdrijf, met het oog op een persoonlijk belang, voor informatie en voor registratie voor deelname aan de initiatieven tot stimuleren van de musical cultuur in Belgie. Het is echter niet toegestaan de inhoud van deze website te distribueren, te wijzigen, over te nemen of aan te passen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Jomus vzw.

Jomus vzw biedt geen enkele waarborg of garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de inhoud van deze website en enige andere website die met deze website is verbonden. Jomus vzw aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor enige directe, of indirecte schade voortvloeiende uit de toegang tot of het gebruik van welke inhoud dan ook van deze website of van enige andere websites die met deze website is verbonden.

De informatie die in deze website is vervat, heeft alleen betrekking op België en Nederland.

Elke correspondentie die, of enig materiaal dat u via het Internet aan Jomus vzw verzendt, is en zal worden beschouwd als zijnde niet-vertrouwelijk en vrij van enig eigendomsrecht. Door het verzenden van welke correspondentie of welk materiaal dan ook aan deze website stemt u ermee in dat Jomus vzw deze correspondentie naar eigen goeddunken mag gebruiken voor welk doeleind dan ook, met inbegrip van reproductie, transmissie, publicatie, uitzending en verzending per post. U bent bovendien gehouden zich te onthouden van het verzenden of doorgeven van enig illegaal, dreigend, lasterlijk, obsceen, pornografisch of profanerend materiaal dat een strafbaar feit inhoudt of dat aanzet tot een gedrag dat wordt beschouwd als een strafbaar feit of dat in strijd is met welke wetgeving dan ook.

De concepten en initiatieven die op deze website worden aangeboden, zijn eigendom van Jomus vzw  en het dupliceren van deze ideeen en initiatieven of van enige andere inhoud van deze website behalve het volgens deze juridische verklaring toegestane gebruik, is strikt verboden.

 

 

Omwille van de vzw statuten en de btw wetgeving, word je met een inschrijving voor een activiteit van JongMusical vzw ook lid van JoMus vzw.

JOMUS vzw houdt zich volledig aan de wet ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer (8/12/92 – BS 18/3/93). Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden.  U hebt op elk moment het recht de gegevens die u de JOMUS administratie toevertrouwde in te kijken en te corrigeren.